Investeringskriterier

Hvis du påtænker at kontakte mig vedrørende et investeringsoplæg , er det en god ide forinden at læse nedenstående beskrivelse af de investeringskriterier som jeg følger.

Jeg har p.t. investeret i mere end 20 vækstvirksomheder i forskellige felter. Porteføljen forventes løbende udviklet gennem ny-investeringer og frasalg.

Fra min side er der et ønske om typisk at tilføre såvel risikovillig kapital, som kompetence i form af deltagelse i bestyrelsen. Således går jeg normalt ikke ind for kun at lave honorarbetalt bestyrelses- eller konsulentarbejde og jeg går normalt heller ikke ind kun med penge (jeg køber ikke lodsedler i form af passiv investering i unoterede aktier). Min involvering baserer sig på både tid (kompetence) og penge.

Jeg ønsker at samarbejdet skal vare i nogle år (typisk 4-5 år) og jeg indgår gerne en skriftlig, åremåls bestemt aftale herom med forud fastlagte mål. Min ønskede involvering er på bestyrelses- (non-executive) niveau. Jeg ønsker ikke at påtage mig opgaver som “arbejdende bestyrelsesformand”, eller interim management.

Typisk investering

Branche

 • Inden for IT, Internet eller professionelle tjenesteydelser,

og/eller

 • ”partner-baseret”

Ovennævnte er hovedfelterne; men som det ses af porteføljen er der ingen regel uden undtagelser.

”Partner-baseret”- hvorfor det? Mange virksomheder er internt ledet som partnerskaber, selvom de udadtil fremstår som aktieselskaber. Jeg har mangeårig erfaring i den ledelsesform, samt i at få sammensat og motiveret lederhold.

Modenhed

 • Forbi ”seed capital” stadiet;
 • Cash-flow positiv nu eller indenfor kort tid
 • Mindst 2 store kunder i hus eller identificeret

Jeg investerer sædvanligvis ikke i seed-capital stadiet. Mine styrker ligger i hjælp til skalering af virksomheden, internationalisering, mv., når den selv er kommet ud af kuvøsen. Dér oplever jeg også at kunne bidrage mest.

Investeringsbeløb

 • JJ investerer 0,5 – 5,0 mill. kr. for minoritetsandel

I kraft af mit omfattende netværk har jeg i flere tilfælde etableret eller deltaget i investorsyndikater, således at den samlede kapitaltilførsel har været væsentlig større.I visse af mine portefølje selskaber er der institutionelle investorer inde som med-ejere. Det er min målsætning at udvide den form for samarbejde, med henblik på at kunne øge investeringsvolumen.

JJ krav

 • Match med JJ interesser og erfaring – jeg arbejder kun med ting der interesserer mig og hvor jeg mener at have relevant erfaring.
 • Kvalificeret ledelsesteam – ” de rette mennesker”; personlige, faglige og ledelsesmæssige egenskaber. Stort engagement. Iværksætter ånd. Integritet. Afklaret omkring visionen; fokuseret i dagligdagen.
 • Stort markeds potentiale – det samlede marked skal være betydeligt og ambitionerne skal helst være internationale
 • Skalérbart forretningskoncept – tingene er sjovest når de kan vokse hurtigt. Derfor skal forretningskonceptet være født skalérbart, eller også skal vi trimme det derhen.
 • Præcis og overbevisende differentiering – I skal have identificeret en forretningsplatform der har klare styrker i forhold til markedet og konkurrenterne, eller som er åbenbar innovativ.

Det er lysten der driver værket. Der skal være gensidig tillid og respekt, og en klar forventningsafstemning mellem parterne..

Der findes rigtig mange spændende virksomheder; derfor er det afgørende for mit engagement og investering at virksomheden får “top karakterer” i ovennævnte områder. Eftersom udbuddet er så stort, må jeg takke nej til mange gode virksomheder. I sådanne tilfælde forsøger jeg at hjælpe virksomheden videre på anden måde.

JJ værditilførsel

 • Strategi artikulering – jeg har været med til rigtig mange strategi eksercitser, som tidligere konsulent i et af verdens største rådgivningsfirmaer samt som bestyrelsesmedlem i mange virksomheder.
 • Rådgivning vedr. forretningsplan – jeg har lang og dyb erfaring i udarbejdelse og sparring omkring forretningsplaner.
 • Rådgivning vedr. rekruttering af nøglemedarbejdere – jeg har deltaget i snesevis af rekrutteringsopgaver, også af ledere.
 • Rekruttering og ledelse af bestyrelsen – jeg har sammensat professionelle bestyrelser, hvor hvert medlem besad kompetencer der matchede virksomhedens behov.
 • Introduktion til kapitalfonde – jeg har et personligt kendskab til de fleste af de kapitalfonde der er aktive i Danmark og jeg har et formaliseret samarbejde med to af dem. Så når virksomheden skal videre, er jeg klar til at bistå.

Efter mange års arbejde som topleder har jeg valgt at udelukkende arbejde på bestyrelsesniveau – dvs. ”non-executive”. Ledelsen af firmaerne er direktionernes opgave. Min opgave er at coache ledelsen, således at den strategiske fokus bevares samt at hjælpe med prioritering af opgaver, samt identificere løsningsmuligheder.