Projekt

Før du uploader dit projekt på dette site, skal du være opmærksom på følgende forhold
Business Angels Copenhagen stiller det indsendte materiale tilgængeligt for alle medlemmerne straks efter du har indsendt dette. Dette betyder samtidig, at såfremt du har særlige nyhedsrelaterede rettigheder (i form af f.eks. patenter etc) skal du alene indsende materialet eksklusive dette. Dog skal du samtidig indsende tilstrækkeligt materiale til at vi kan vurdere dit projekt, da vurderingen vil tage væsentligt længere tid, såfremt vi skal rekvirere yderligere materiale. Det materiale vi forventer at du indsender er gerne; forretningsplan, budget, beskrivelse af projektet, kapitalbehov, værdiansættelse af projektet samt organisation/organisering af projektet.

Upload af projekter via Business Angels Copenhagens hjemmeside, er forbeholdt iværksættere, projekt-ejere eller lignende – og ikke professionelle mæglere/kapitalfremskaffere.
Upload af projekter fra professionelle mæglere kræver at man er optaget i Business Angels Copenhagens medlemskreds.
Hvis man som professionel mægler er interesseret i at blive BAC partner – er man velkommen til at kontakte foreningens bestyrelsesformand.

Projekter uploaded fra professionelle mæglere i strid med ovennævnte vil blive fjernet øjeblikkeligt.

Proceduren ved upload af case
1. Projektet indsendes og bliver synlig på Business Angels Copenhagens intranet så alle medlemmer kan se det (det anbefales at vedhæfte: budget, værdisætning af virksomheden, omkostninger, oversigt over investeringsbehovet, plan om hvordan omsætning skabes mm., således at vi undgår at skulle kontakte iværksætter om disse formaliteter og kan begynde at danne os et overblik over projektet).
2. Projektet tildeles en gatekeeper, der skaffer de nødvendige informationer til medlemmerne, så de kan vurdere casen hvis ovenstående dokumenter ikke er vedhæftet.
3. Evt. “nye” dokumenter der er skaffet gennem gatekeeperen vedhæftes casen – alle medlemmerne kan stadig læse og se casen på intranettet med de nye tilføjelser
4. De mødeansvarlige for projekt præsentationerne vurderer derefter, hvilke projekter de vil indkalde til en gruppe-præsentation – hvorefter iværksætterne selv står for den videre dialog evt. sammen med en leadangel, hvis der er flere engle der ønsker at syndikere en investering.
5. Det besluttes individuelt hvorvidt man går ind i investering eller ej af medlemmerne.

Maksimalt 5.0 mdkr kan angives
Business Angels Copenhagen, består at en række Business Angels, som alle er potentielle investorer, men indenfor forskellige interesseområder. Derfor er det forskellige kriterier, som de indsendte projekt vurderes efter. Ofte er projekter med en ønsket kapital større end 5.0 mdkr (ikke at forveksle med samlet værdisætning på projektet), ikke egnede til Business Angels Copenhagen, hvorfor disse ikke kan indsendes via dette site.

Del dit projekt
* indicates required field

Hvad er behovet for finansiering i kroner?

Tilladte filtyper: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Max filstørrelse: 1mb.